64-bitars x86 (amd64)

64-bitars x86 (amd64)

FreedomBox kan köras på vilken generisk Intel/AMD 64-bitars hårdvara som helst (x86-64/amd64).

Stabil

Den senaste av de tvååriga utgåvorna, uppdateras med säkerhetsfixar och några nya (backporterade) funktioner

Testing

Rullande utgåva med alla de senaste funktionerna

Se för mer nedladdningsalternativ.