QEMU/KVM i386

QEMU/KVM i386

Förbyggda FreedomBox avbilder för QEMU/KVM är tillgängliga i QEMUs eget qcow2-avbildsfilformat. Genom att använda en virtuell maskin kan du köra FreedomBox på en maskin utan att radera det befintliga operativsystemet på den.

Stabil

Den senaste av de tvååriga utgåvorna, uppdateras med säkerhetsfixar och några nya (backporterade) funktioner

Testing

Rullande utgåva med alla de senaste funktionerna

Se för mer nedladdningsalternativ.