Provojeni FreedomBox-in në një shërbyes Debian në re

Dokumentim

Lidhuni përmes SSH-je me instancën e resë tuaj Debian (10.0 - Buster ose më sipër) dhe jepni urdhrat vijues.

admin@FreedomBox:~
$ sudo apt-get update
$ sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install freedombox
      

FreedomBox funksionon në krejt shërbimet re që ofrojnë Debian