A20 OLinuXino Lime

A20 OLinuXino Lime

A20 OLinuXino Lime nga Olimex është një kompjuter njëskedësh plotësisht Open Source Hardware (OSHW).

I qëndrueshëm

Më e reja e hedhjeve në qarkullim gjatë dy vjetësh, përfiton përditësime me ndreqje të sigurisë dhe disa veçori të reja (sjellë prej platformash të tjera)

Testim

Hedhje në qarkullim “rolling”, me krejt veçoritë më të reja

Shihni më tepër mundësi shkarkimesh.