Lamobo R1

Lamobo R1

Lamobo R1 është një kompjuter njëskedësh i ngjashëm me Banana Pi, që mund të veprojë si rrugëzues, për hir të 5 portave të veta Gigabit Ethernet.

I qëndrueshëm

Më e reja e hedhjeve në qarkullim gjatë dy vjetësh, përfiton përditësime me ndreqje të sigurisë dhe disa veçori të reja (sjellë prej platformash të tjera)

Testim

Hedhje në qarkullim “rolling”, me krejt veçoritë më të reja

Shihni më tepër mundësi shkarkimesh.