Wypróbuj FreedomBox w chmurze publicznej

Amazon Web Services
Stwórz instancję FreedomBox
Debian Cloud Server
Zainstaluj FreedomBox